• 5 kg tohum 1 dönüm ekim yapar.
 • Her iklime adapte olur.
 • Enerji ve protein deger yüksektir.
 • Geniş yapraklı ve cok lezzetlidir.
 • Sılaj yapımına uygundur.
 • Havale ve Kapıda ödeme imkanı.
 • Tüm ürünlerimizde Ücretsiz kargo
 • WhatsApp images
 • Facebook İmages
Reygras Otu

Reygras otu özelikleri

Reygras otu nasıl bir kaba yemdir.

Reygras otu tüm dünyada bir çok devletin teşviki ile hayvancılıkta ilk olarak tercih edilen, hayvanlarınıza katacağı faydalara inanamayacağınız kadar yüksek olan reygras otu mucize bir yem bitkisidir. Ülkemizde henüz çok fazla yaygınlaşmayan reygras otu global pazara bakıldığında milyonlarca besi hayvanı fabrika yemi ile değil reygras otu ile beslenmektedir. Avustralya’da Anguslar sadece REYGRAS otu ile beslenirler, bu hayvanlar 12 ayda 500Kilo canlı ağırlığa ulaşmaktadır.

Reygras otu sadece hayvanlarınızın canlı ağırlığına etkisiyle kalmaz aynı zamanda sağlıklı ruminant faliyetlerinide sağlamaktadır. Hayvanın sadece kilo alması değil sağlıklı ve dengeli kilo alması mucize ot reygras ile mümkündür. Reygras otunu bir hayvan 150 kiloya kadar yiyebilmektedir. Başka bir yem bitkisini hiçbir hayvan bu miktarda tüketemez

Reygras otu hangi dönemde ekilir.

  Reygras sonbahar ekimi

 • Ege ve Akdeniz bölgelerinde Ağustos sonundan Ocak sonuna kadar, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Ağustos 15'den Kasım sonlarına kadar, iç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde Ağustos, 15'den Ekim ayı sonlarına kadar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ağustos sonundan Kasım sonuna kadar ekim yapılabilir.

  Reygras ilkbahar ekimi

 • Reygras ilkbahar ekimi Aşırı soğuk ve yoğun kar düşen bölgelerimizde karlar eridikten sonra erkenci ilkbahar reygras otu ekimi yapılır kış gelip, kar yağışı başlayana kadar mütemadiyen her 20 günde bir reygras otu biçim alınır.

Reygras ekim öncesi hazırlık tohum miktarı gübreleme ve sulama nasıl yapılır

  Toprak hazırlığı tohum miktarı

 • Reygras otu ekimi yapılacak alan düz tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.Reygras otu 5 kg/Dekar ekilir. Serpme veya 10-17,5 cm sıra aralıklı olmalıdır.Tohum derinliği 1,5-2 cm olmalıdır
 • Sulama ve Gübreleme

 • Reygras otu ekiminden önce tohum yatağına 15 kg/da 20-20-0 (NPK), ilk çıkıştan 15 gün sonra 20 kg/da Amonyum nitrat (%33) uygulanır. Ekim - Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez. Her biçimden sonra 15-20 kg/da Amonyum nitrat (%33) ile gübreleme yapılmalıdır .Gübreleme biçimden hemen sonra, otların toplanmasını takiben yapılmalıdır.

  Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına dikkat edilmelidir. Ekimden önce tarlaya hayvan gübresi uygulandığında daha yüksek verim alınır. Yoğun hayvan gübresi uygulanan tarlalarda Reygras ya az miktarda veya hiç kimyasal gübre kullanılmaz. Kimyasa gübre uygulanan tarlalara 10 gün geçmeden hayvan bırakılmaz ve biçerek hayvana yedirilmez. Çünkü gübre erise bile bitkinin özsuyuna geçtiğinden 10 gün geçmeden bitki özsuyundaki gübreyi harcayamaz.. Aksi taktirde gübre zehirlenmesinden hayvanlar ölebilir. 10 günlük süre sonunda otlatmada ve biçimde herhangi bir tehlike yoktur.

  Sonbaharda yağışlı aylarda yağışlar takip edilerek ekildiğinde bitkinin çimlenmesi ve gelişmesi için mevsimsel yağış yeterlidir. Genellikle Reygras otu tohumları ekimden bir hafta sonra çimlenir. Yağışın olmadığı aylarda ekildiğinde çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sık sık sulama yapmak gereklidir. Reygras Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı 30 mm'dir. (=30.000 It/da)

Reygras da yabancı ot kontrolü ve ot verimi biçim yükseligi

  Yabancı ot kontrolü

 • Gerekli olan hallerde Reygras otunun 4. yaprak aşaması ve sonrasında 2,4-D, MCPA veya MCPP gibi yabancı ot öldürücü ilaçlar, geniş yapraklı otlara karşı uygulanabilir.

 • Ot verimi

 • Reygras otu 6-32°C arasında her ısıda gelişmektedir. Donlara karşı dayanıklıdır. En ideal gelişme ısısı 18-24°C arasındadır. Bu sıcaklık aralığında ekildiğinde 35 günde ilk biçime ulaşmaktadır. Hava sıcaklığının normal olduğu aylarda düzenli olarak her 20 günde bir biçime gelmektedir. Ekim zamanına bağlı olarak, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartı ile SÜOTU bölgelerimize göre kuru - sulu arazilerde yılda Dekara 2-3 ton kuru ot, 10-20 ton yeşil ot alınmaktadır.

  Biçim, bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır. Sindiriminin kolay olması nedeniyle yetişkin bir ineğin günde 150 kg Ryegrass Otu yemesi mümkündür. Kolay sindirilme özelliği sayesinde süt veriminde kesin artış sağlar: Ayrıca taşıdığı yüksek besin değerleri ve kuru madde oranının yüksek olması nedeniyle besi hayvanlarında diğer yeşil yem bitkilerinde olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne yol açmadığı gibi yüksek, besi artışı sağlar. Hayvanların tüylerinde parlaklık meydana getirir. Dışkıda olumsuz bir değişime yol açmaz.

  Reygras otuToprak seviyesinden 6 cm yukarıdan biçilmelidir. Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makineleri ve otsilaj makineleriyle biçim yapılabilmektedir. Büyükbaş hayvanlar için öncelikle biçmek, koyun ve keçi için otlatmak daha uygundur. Otlatma 25-30 cm arasında yaptırılmaktadır. 8 cm'den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.