Italyan çimi Ryegrass, Reygras yem bitkisi yetiştiriciliği

Italyan çimi Ryegrass, Reygras yem bitkisi yetiştiriciliği


 2017 yılı itibarıyla  ilimizde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan sayısı 155.472, küçükbaş hayvan sayısı 1.027.584 olduğu ve  temel geçim kaynaklarının başında gelen hayvancılığın en büyük girdisi olan Yem ihtiyacının karşılanması için İtalyan Çiminin ekim alanlarına  dahil edilerek yetiştiriciliğine önem verilmesi gerektiği;

           Şöyle ki; Süt otu olarak da bilinen İtalyan çimi (reygras otu,ryegrass), hayvanlara yem olarak verilen  yonca, arpa, yulaf,  mısır silajı ve fiğ çeşitlerine göre besin değeri daha yüksek kaba yem olup  bu yemle beslenen Hayvanlarda süt ve et verimindeki artış gözle görülür seviyelere ulaştığı gibi gebe kalma oranının da yükseldiği tecrübe edilmiştir.  

         İlkbahar ve Sonbahar ekimi yapılabilen İtalyan Çiminde (reygras otu) bölgemize en uygun olan ekim dönemi sonbahardır. Yıllık biçim sayısı sulu koşullarda 5-6, kurak, susuz koşullarda ise 2-3 biçim civarında olup dekara  Yeşil Ot Verimi Sulu koşullarda yaklaşık 10-15 ton/da kurak koşullarda ise 5-8 ton/da'dır.

            Genelde Silaj ve yeşil ot olarak yetiştirilen  reygras otu,  normal ısı aralığında ekimden ortalama 40 gün sonra ilk biçime ulaşmakta olup her 17-20 günde biçim yüksekliğine ulaşır. Her biçimde dekardan 1,5-3 ton yeşil ot elde edilebilmektedir.

            İl Müdürlüğümüzce bu yem bitkisinin yaygınlaşması için örnek çiftçi ve gönüllü çiftçilere destekleme yapılarak yaygınlaşması çalışmalarına başlanmıştır.